Xe 7 chỗ Nội Bài đi Hải Phòng

Xe 7 chỗ Nội Bài đi Hải Phòng

1 chiều: 1.500.000 VND 
1 ngày: 1.800.000 VND
Liên hệ: 0243 999 2727 hoặc
Ms. Hà: 0963.117.227 
Xe 4 chỗ Nội Bài đi Hải Dương

Xe 4 chỗ Nội Bài đi Hải Dương

1 chiều:   800.000 VND
1 ngày: 1.200.000 VND
Liên hệ: 043. 999. 2727 hoặc
Ms. Hà: 0963.117.227
Xe 16 chỗ Nội Bài - Ninh Bình

Xe 16 chỗ Nội Bài - Ninh Bình

1 chiều: 1.600.000 VND
1 ngày: 1.800.000 VNĐ
Liên hệ:(0243) 999 2727 hoặc
Ms. Hà: 0963 117 227 
Nội Bài đi Bắc Ninh

Nội Bài đi Bắc Ninh

1 chiều:   500.000 VND
1 ngày: 900.000 VND
Liên hệ:(0243) 999 2727 hoặc 
Ms. Hà: 0963.117.227
Nội Bài đi Thái Nguyên

Nội Bài đi Thái Nguyên

1 chiều: 1.200.000 VND
1 ngày: 1.600.000 VNĐ
Số chỗ: 16 chỗ
Liên hệ:(0243) 999 2727 hoặc
Ms. Hà: 0963.117.227

Nội Bài đi Hà Nam (Phủ Lý)

Nội Bài đi Hà Nam (Phủ Lý)

1 chiều: 1.100.000 VND
1 ngày: 1.300.000 VNĐ
Số chỗ: 7 chỗ
Liên hệ:(0243) 999 2727 hoặc
Ms. Hà: 0963.117.227
Nội Bài đi Thanh Hóa

Nội Bài đi Thanh Hóa

1 chiều: 3.000.000 VND
1 ngày: 3.500.000 VNĐ
Số chỗ: 29 chỗ
Liên hệ:(0243) 999 2727hoặc
Ms. Hà: 0963.117.227